Επικοινωνία

Στοιχεία επικοινωνίας

Εφόδου 3, Μέγαρο Χάνδαξ,
Ηράκλειο Κρήτης, Τ.Κ. 71303
Τηλέφωνο:2810 263833 & 2810 263803
Τηλέφωνο:2810 285982
FAX:2810263803
E-mail: info@morfikepansi.edu.gr

Connect

Φόρμα επικοινωνίας