Οργανισμός

Ο Οργανισμός που προοδεύει γιατί άνθρωποι σαν και εσάς τον επιλέγουν.

Ο Εκπαιδευτικός Οργανισμός έχει 22 χρόνια δυναμικής παρουσίας στο χώρο της ιδιωτικής εκπαίδευσης στο Ηράκλειο της Κρήτης.

Ξεκινώντας το 1992 με βαρύ αίσθημα ευθύνης και αγάπης για τους νέους και την εκπαίδευσή τους, ιδρύσαμε το Εργαστήριο Ελευθέρων Σπουδών ΚΕΠΑΝΣΗ, σήμερα Κε.Δι.Βι.Μ. 1 ΚΕΠΑΝΣΗ, το 2007 το πρότυπο Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης ΙΕΚ MORFI ενώ το 2013 ιδρύθηκε το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης 2 MORFI.

Η ανάπτυξη του μορφωτικού κεφαλαίου των νέων μας αλλά και η δια βίου εκπαίδευση και κατάρτιση των πολιτών αποτελεί βασικό πυλώνα μιας δημοκρατικής κοινωνίας με βασική προϋπόθεση την ευαισθησία, την επαγγελματική ολοκλήρωση και την ακαδημαϊκή φροντίδα.

Θεωρούμε ότι η εκπαίδευση και η προσφερόμενη γνώση θα πρέπει να είναι σύγχρονη, επιστημονική, προϊόν έρευνας και να εφαρμόζεται με αποτελεσματικότητα σε περιβάλλοντα πρακτικής άσκησης.

Μια τέτοια εκπαίδευση προάγει μια δίκαιη, παραγωγική οικονομία όχι μόνο σε τοπικό αλλά και σε παγκόσμιο περιβάλλον.

Για τον Οργανισμό μας ο προσανατολισμός και η σαφής στόχευση στις διαδικασίες της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της επιμόρφωσης μάς επιφορτίζουν με την αγωνία της αποτελεσματικότητας και της ικανοποίησης των προσδοκιών των σπουδαστών μας.

Η δέσμευσή μας στις ακαδημαϊκές αξίες και η επίτευξη της αριστείας στον τομέα της εκπαίδευσης, η προσήλωση των εκπαιδευτών μας στην ποιοτική διδασκαλία και τη μάθηση και το φιλελεύθερο σπουδαστικό περιβάλλον, μας έχουν οδηγήσει μέχρι σήμερα σε μια από τις πρώτες θέσεις ανάμεσα στους τοπικούς φορείς εκπαίδευσης.

Η διασφάλιση της ακαδημαϊκής ποιότητας αποτελεί συνεχές μέλημα τόσο στο επίπεδο σχεδιασμού προγραμμάτων σπουδών όσο και στην επιλογή του εκπαιδευτικού και τεχνικού προσωπικού μας. Για το λόγο αυτό, ο Οργανισμός μας προβαίνει συνεχώς σε αξιολογικούς ελέγχους και διορθωτικές παρεμβάσεις με στόχο τη συνεχή βελτίωση του προσφερόμενου εκπαιδευτικού προϊόντος.


Περιεχόμενα