Ενημερωτικό Υλικό Σχεδίου ERASMUS+ 2014-2015

Από εδώ μπορείτε να κατεβάσετε το ενημερωτικό υλικό για το σχέδιο "Κατάρτιση και Δικτύωση νέων στους δρόμους της Ευρώπης" που υλοποιήθηκε το 2014-2015 από το Ι.Ι.Ε.Κ. MORFI στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS+.

Για να κατεβάσετε το ενημερωτικό φυλλάδιο του Σχεδίου πατήστε εδώ (για την αγγλική έκδοση εδώ).
Για να κατεβάσετε το newsletter του Σχεδίου πατήστε εδώ (για την αγγλική έκδοση εδώ).