Ποιο είναι το ωρολόγιο πρόγραμμα φοίτησης;

Η κατάρτιση πραγματοποιείται σύμφωνα με τις ιδιαίτερες ανάγκες των καταρτιζομένων και υπάρχει η δυνατότητα φοίτησης σε πρωινή, μεσημβρινή ή απογευματινή ζώνη προγράμματος.