Το Ι.I.Ε.Κ. MORFI είναι αναγνωρισμένο από το κράτος;

Το Ι.Ι.Ε.Κ. MORFI είναι αναγνωρισμένο από το ελληνικό κράτος και εποπτεύεται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού(ΦΕΚ Β/104/31-1-2007), αριθμός πράξης ΣΤ΄/510 και με αριθμό μητρώου 12009.