Το Κε.Δι.Βι.Μ. 1 ΚΕΠΑΝΣΗ είναι αναγνωρισμένο από το κράτος;

Στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 1 ΚΕΠΑΝΣΗ με κωδικό 6322, χορηγήθηκε άδεια λειτουργίας (ΛΑ/9256, ΦΕΚ Β 807/8.4.2013), σύμφωνα με τις τις Υ.Α. 19780/16-2-2011 ΦΕΚ Β 472/ 24-03-2011 και 32827/Η/26-3-2012 ΦΕΚ Β 947/27-03-2012, από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., εποπτευόμενο φορέα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού.