Τομείς Σπουδών

Ι.ΙΕΚ MORFI

Κε.Δι.Βι.Μ. 1 ΚΕΠΑΝΣΗ

Κε.Δι.Βι.Μ. 2 MORFI

ΙΕΚ MORFI στο Ηράκλειο Κρήτης


Κρατικό δίπλωμα μετά από εξετάσεις πιστοποίησης
Συμμετοχή στους διαγωνισμούς ΑΣΕΠ Κατοχυρωμένα επαγγελματικά δικαιώματα

second_banner_row
third_banner_row