Πιστοποίηση γνώσεων Πληροφορικής και δεξιοτήτων χρήσης Η/Υ- KEY CERT

Πιστοποίηση γνώσεων Πληροφορικής και δεξιοτήτων χρήσης Η/Υ- KEY CERT

To Κε.Δι.Βι.Μ.2 MORFI συνεργάζεται με το Key CERT για την πιστοποίηση γνώσεων πληροφορικής και δεξιοτήτων χρήσης Η/Υ. Το Key CERT είναι το ελληνικό πιστοποιητικό γνώσεων πληροφορικής και δεξιοτήτων χρήσης Η/Υ. Το πιστοποιητικό Key CERT αναγνωρίζεται επίσημα τόσο από το ελληνικό Κράτος, όσο και από την Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλα κράτη σε όλο τον κόσμο.

Επίσης, είναι πιστοποιητικό εγκεκριμένο από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ), αποτελεί «διαβατήριο» για το ΑΣΕΠ και σε σύντομο χρονικό διάστημα έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη της Αγοράς Εργασίας ως διεθνώς αναγνωρισμένο επαγγελματικό προσόν!

Παράλληλα, καλύπτει πλήρως τις σύγχρονες απαιτήσεις της ελληνικής Αγοράς Εργασίας για κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων, με γνώμονα τις ανάγκες του Έλληνα υποψήφιου που ενδιαφέρεται να εργαστεί είτε στο Δημόσιο είτε στον Ιδιωτικό τομέα. To KeyCERT εκδίδει πιστοποιητικά πολύ υψηλής ποιότητας, εντελώς αυτοματοποιημένα, εύκολα στη λειτουργία τους και ανταποκρίνεται με τον καλύτερο τρόπο στα δεδομένα της ελληνικής και διεθνούς Αγοράς Εργασίας.

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟ ΕΞΕΤΑΣΗ

  • Windows
  • Microsoft Word
  • Microsoft Excel
  • Microsoft Power Point
  • Microsoft Access
  • Internet

Εξατομικευμένη προσέγγιση: Ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε ενδιαφερόμενου, η προετοιμασία για τις εξετάσεις μπορεί να περιλαμβάνει διαδικτυακά μαθήματα ή διδασκαλία σε τάξη με καθηγητή πληροφορικής (οι ώρες διδασκαλίας διαφοροποιούνται ανάλογα με το επίπεδο γνώσεων). Το κόστος διαμορφώνεται από τις επιλογές του κάθε ενδιαφερόμενου. Η επανεξέταση είναι δωρεάν.

Οι εγγραφές γίνονται όλο το χρόνο.

Ενδιαφέρεστε για αυτό το πρόγραμμα; Συμπληρώστε τη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος