Στέλεχος Διοίκησης & Οικονομίας στον τομέα της Αγροτικής Οικονομίας

Στέλεχος Διοίκησης & Οικονομίας στον τομέα της Αγροτικής Οικονομίας

Ο πρωτογενής τομέας της οικονομίας αποτελεί βασικό πυλώνα της οικονομίας και αναπτυξιακό εργαλείο για την ανασυγκρότηση της χώρας.  Ως στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας στον τομέα της αγροτικής οικονομίας, μπορείς να εργαστείς σε γεωργικούς συνεταιρισμούς, ως σύμβουλος επενδύσεων αγροτικών μονάδων, αλλά και ως αυτοαπασχολούμενος στη γεωργική εκμετάλλευση της οποίας θα έχεις την νομική ευθύνη. Θα μάθεις να παράγεις ασφαλή και ποιοτικά αγροτικά προϊόντα συμβατικών και εναλλακτικών καλλιεργειών, για τα οποία θα γνωρίζεις τις διαδικασίες πιστοποίησης, μεταποίησης και αποτελεσματικής εμπορίας.  Παράλληλα θα μάθεις να ασκείς συμπληρωματικές δραστηριότητες αγροτουρισμού ή αγροτοβιοτεχνίας.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

 • Μικροοικονομική
 • Φυτική παραγωγή
 • Εδαφολογία-Λιπασματολογία
 • Αγροτική κοινωνιολογία
 • Εντομολογία
 • Φυτοπαθολογία
 • Γεωργική λογιστική
 • Αειφόρος ανάπτυξη
 • Ποσοτικές μέθοδοι

ΤΟΜΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

 • στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
 • σε τραπεζικούς οργανισμούς
 • σε γεωργικούς συνεταιρισμούς
 • ως στελέχη διακίνησης, εμπορίας, και διαχείρισης γεωργικών προϊόντων/εφοδίων/μηχανημάτων
 • Σύμβουλοι επενδύσεων αγροτικών μονάδων
Ενδιαφέρεστε για αυτή την ειδικότητα; Συμπληρώστε τη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος

ΙΕΚ MORFI στο Ηράκλειο Κρήτης


Κρατικό δίπλωμα μετά από εξετάσεις πιστοποίησης
Συμμετοχή στους διαγωνισμούς ΑΣΕΠ Κατοχυρωμένα επαγγελματικά δικαιώματα

second_banner_row
third_banner_row