Επικοινωνίας και μέσων μαζικής ενημέρωσης

Ειδικότητες

Επιλέξτε την ειδικότητα που σας ενδιαφέρει:

ΙΕΚ MORFI στο Ηράκλειο Κρήτης


Κρατικό δίπλωμα μετά από εξετάσεις πιστοποίησης
Συμμετοχή στους διαγωνισμούς ΑΣΕΠ Κατοχυρωμένα επαγγελματικά δικαιώματα

second_banner_row