Στέλεχος Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου - Φοροτεχνικού Γραφείου

Στέλεχος Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου - Φοροτεχνικού Γραφείου

Το Στέλεχος Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου – Φοροτεχνικού Γραφείου εφαρμόζει τη Λογιστική Επιστήμη με τη χρήση Η/Υ και λογιστικών λογισμικών προγραμμάτων.

Στις επαγγελματικές του αρμοδιότητες εντάσσεται η εφαρμογή της Γενικής Λογιστική, Λογιστικής Εταιρειών, Λογιστικής Κόστους καθώς και η ενημέρωση για την εκάστοτε ισχύουσα φορολογική, εργατική και ασφαλιστική νομοθεσία, με σκοπό την σωστή υποστήριξη κάθε Λογιστικού Γραφείου.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

 • Γενική λογιστική
 • Δίκαιο
 • Οικονομικά
 • Διοίκηση επιχειρήσεων
 • Οικονομική επιχειρήσεων
 • Φορολογική λογιστική
 • Φορολογία κεφαλαίου
 • Λογιστικά φύλλα
 • Λογιστική κόστους

ΤΟΜΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

 • σε λογιστικά γραφεία ιδιωτικών Επιχειρήσεων
 • σε τμήματα οικονομικών υπηρεσιών και προμηθειών Δήμων, ΟΤΑ και Υπουργείων
 • σε τμήματα οικονομικών υπηρεσιών και προμηθειών ΔΕΚΟ
 • σε τράπεζες και χρηματοπιστωτικούς φορείς
 • σε λογιστήρια & οικονομικά τμήματα εμπορικών και βιομηχανικών επιχειρήσεων, καθώς και επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών
 • σε λογιστικά και φοροτεχνικά γραφεία
 • ελεύθερος επαγγελματίας, με κατοχυρωμένη άδεια εξάσκησης επαγγέλματος
Ενδιαφέρεστε για αυτή την ειδικότητα; Συμπληρώστε τη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος

ΙΕΚ MORFI στο Ηράκλειο Κρήτης


Κρατικό δίπλωμα μετά από εξετάσεις πιστοποίησης
Συμμετοχή στους διαγωνισμούς ΑΣΕΠ Κατοχυρωμένα επαγγελματικά δικαιώματα

second_banner_row
third_banner_row