Στέλεχος Υπηρεσιών Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Logistics)

Στέλεχος Υπηρεσιών Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Logistics)

Ο κάτοχος του διπλώματος της ειδικότητας "Στέλεχος Yπηρεσιών Eφοδιαστικής Aλυσίδας" έχει πιστοποιημένες γνώσεις και δεξιότητες, ώστε να εκτελεί αυτόνομα, εγκαίρως και με υπευθυνότητα, τεχνικές εργασίες επί του συνόλου της εφοδιαστικής αλυσίδας λειτουργώντας παράλληλα ως συνδετικός κρίκος μεταξύ πελάτη και προμηθευτή. Μπορεί να εργασθεί σε κάθε μορφή επιχείρησης δημόσιου και ιδιωτικού φορέα.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

 • Logistics Integration Supply Chain Management
 • Τεχνική Επικοινωνίας - Επιχειρηματικότητα
 • Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων
 • Εισαγωγή στην έννοια Logistics Επιχείρησης
 • Διαχείριση Αποθεμάτων
 • Οργάνωση και Διοίκηση Μεταφορών
 • Εμπορικό Δίκαιο
 • Oργάνωση και Διοίκηση Αποθηκών
 • Διοίκηση Ανθρωπίνου Δυναμικού
 • Marketing και Πωλήσεις Υπηρεσιών Logistics
 • Διοίκηση Συμβάσεων - Συμβάσεις Υπηρεσιών Logistics
 • Πληροφοριακά Συστήματα Logistics
 • Ειδικά Θέματα Logistics
 • Εργατικό Δίκαιο
 • Εμπορολογιστικές Εφαρμογές
 • Πρακτική Άσκηση

ΤΟΜΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

 • Εταιρίες Προμηθειών
 • Ναυτιλιακές Επιχειρήσεις
 • Εμπορικές Εταιρίες
 • Αλυσίδες Καταστημάτων
 • Μεταφορικές Εταιρίες
 • Ως Ελεύθερος επαγγελματίας
 • Ως Σύμβουλος Επιχειρήσεων
Ενδιαφέρεστε για αυτή την ειδικότητα; Συμπληρώστε τη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος

ΙΕΚ MORFI στο Ηράκλειο Κρήτης


Κρατικό δίπλωμα μετά από εξετάσεις πιστοποίησης
Συμμετοχή στους διαγωνισμούς ΑΣΕΠ Κατοχυρωμένα επαγγελματικά δικαιώματα

second_banner_row
third_banner_row