«Φύλακας μουσείων και αρχαιολογικών χώρων »

«Φύλακας μουσείων και αρχαιολογικών χώρων »

O απόφοιτος του ΙΕΚ στην ειδικότητα «φύλακας αρχαιολογικών χώρων και μουσείων» βάσει της θεωρητικής και τεχνικής του κατάρτισης μπορεί να εργάζεται φυλάσσοντας με ζήλο, επιμέλεια, υπευθυνότητα και φροντίδα τα μνημεία και τα έργα της πολιτιστικής κληρονομιάς,
είτε αυτά είναι της πρώιμης αρχαιότητας,της ύστερης, Βυζαντινά, μοντέρνα ή σύγχρονα, εκτελώντας τις ακόλουθες κύριες επαγγελματικές δραστηριότητες:

  •  Kυρίως τον ελληνικό πολιτισμό καθώς και αυτά που διαμόρφωσαν την ιστορική γνώση και την πολιτιστική συνείδηση. 
  • Γνωρίζει να εκτιμά και να προστατεύει το φυσικό περιβάλλον, όπου είναι ενταγμένοι οι χώροι που φυλάσσει. 
  • Γνωρίζει τις βασικές αρχές της μουσειολογικής θεωρίας και πράξης
  • Γνωρίζει να εφαρμόζει βασικά μέτρα πρόληψης με την χρήση ηλεκτρονικών συστημάτων ασφαλείας. 
  • Γνωρίζει βασικές αρχές μεταφοράς και ασφαλούς χειρισμού των έργων τέχνης 
  • Γνωρίζει τρόπους αντιμετώπισης έκτακτων περιστατικών. 
  • Γνωρίζει θέματα σχετικά με την αρχαιολογική νομοθεσία. 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

 • Αγγλικά ή Γαλλικά
 • Ιστορία της Τέχνης
 • Περιβαλλοντική Αγωγή – Οικολογία
 • Ελληνική Λαϊκή Τέχνη
 • Φυσική Αγωγή και Αυτοάμυνα
 • Ιστορία και Υλικός Πολιτισμός
 • Στοιχεία Μουσειολογίας
 • Τουριστική Ψυχολογία
 • Βασικές αρχές φύλαξης μουσείων, μνημείων και αρχαιολογικών χώρων
 • Αντιμετώπιση Έκτακτων Περιστατικών
 • Διαχείριση Συλλογών – Χειρισμός και Μεταφορά Έργων Τέχνης
 • Υγιεινή – Πρώτες Βοήθειες
 • Στοιχεία Νομοθεσίας για την Προστασία της Φυσικής και Πολιτιστικής Κληρονομιάς
 • Κώδικες Επαγγελματικής Συμπεριφοράς.
 • Ηλεκτρονικά Συστήματα Ασφαλείας


ΤΟΜΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Ο κάτοχος διπλώματος ΙΕΚ στην ειδικότητα «Φύλακας Μουσείων και Αρχαιολογικών χώρων»  έχει πιστοποιήσει τις γνώσεις και επαγγελματικές ικανότητες που τον καθιστούν ικανό να εργασθεί σε εξαρτημένες εργασίες ως Φύλακας Αρχαιολογικών χώρων και Μουσείων τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα:

Α. Στο Υπουργείο πολιτισμού (Αρχαιολογικοί χώροι, Μουσεία, Μονές και Ιεροί Ναοί, Πινακοθήκες)

Β. Στον ιδιωτικό τομέα (Ιδιωτικά Μουσεία, Πινακοθήκες καθώς και Συλλογές έργων τέχνης Οργανισμών, Τραπεζών, η Βιομηχανιών η άλλων ιδιωτικών φορέων)

Ενδιαφέρεστε για αυτή την ειδικότητα; Συμπληρώστε τη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος

ΙΕΚ MORFI στο Ηράκλειο Κρήτης


Κρατικό δίπλωμα μετά από εξετάσεις πιστοποίησης
Συμμετοχή στους διαγωνισμούς ΑΣΕΠ Κατοχυρωμένα επαγγελματικά δικαιώματα

second_banner_row
third_banner_row