Σεμινάριο «Γερμανικά στον Τουρισμό»

Σεμινάριο «Γερμανικά στον Τουρισμό»

Η γνώση ξένων γλωσσών αποτελεί το βασικότερο προσόν σταδιοδρομίας και επαγγελματικής ανέλιξης στον τουριστικό τομέα. Η επικοινωνία στην μητρική γλώσσα του πελάτη, δημιουργεί κλίμα ασφάλειας και αμεσότητας με τον ίδιο, επιταχύνει τις λειτουργικές διαδικασίες της επιχείρησης, συμβάλει στην άμεση επίλυση τυχόν προβλημάτων στον χώρο εργασίας και βοηθάει στην κατανόηση  της κουλτούρας των τουριστών καθιστώντας την επίσκεψη τους μία μοναδική εμπειρία. 

Οι γερμανόφωνες χώρες (Γερμανία, Αυστρία, Ελβετία) αποτελούσαν ανέκαθεν βασικές χώρες προέλευσης στην ελληνική τουριστική αγορά, συνεπώς η εκμάθηση και σωστή χρήση της γερμανικής γλώσσας σε όλους τους τουριστικούς τομείς (ξενοδοχειακό, επισιτιστικό, τουριστικά γραφεία) είναι αναγκαία για την ποιοτική παροχή υπηρεσιών προς τους πελάτες. 

«Πολλοί χαρακτηρίζουν την γερμανική γλώσσα δύσκολη και περίπλοκη. Ωστόσο η σωστή μέθοδος στην μαθησιακή διαδικασία με τη χρήση σύγχρονων μέσων, καθώς και η στοχευμένη διαμόρφωση της ύλης στις ανάγκες των επαγγελματιών του τουρισμό, προσδίδουν μεγαλύτερο ενδιαφέρον και απλουστεύουν την διαδικασία της εκμάθησης».

Σε ποιους απευθύνεται:

Σε όλες τις ειδικότητες του τουριστικού κλάδου, υπάλληλους και στελέχη ξενοδοχείων, εργαζόμενοι στην εστίαση και σε τουριστικά γραφεία, απασχολούμενοι είτε σε επιχειρήσεις εντός Ελλάδας, είτε σε αυτούς, που επιθυμούν να εργαστούν σε αντίστοιχες στο εξωτερικό. 

Σκοπός:

Η γνωριμία με την γλώσσα και τον γερμανικό πολιτισμό, μέσα από ένα καλά δομημένο εκπαιδευτικό υλικό, σημειώσεις και οπτικοακουστικά μέσα. Στόχος είναι η απόκτηση βασικών γνώσεων για την επικοινωνία σε καθημερινές καταστάσεις της επαγγελματικής καθημερινότητας. Το πλαίσιο αυτό περιλαμβάνει τόσο την προφορική όσο και την γραπτή επικοινωνία, μέσα από την απόκτηση αντίστοιχου λεξιλογίου και βασικών κανόνων της γερμανικής γραμματικής. Πιο συγκεκριμένα μετά την λήξη του σεμιναρίου, οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να: 

• Να παρουσιάζουν τον εαυτό τους και να μιλάνε για τα ενδιαφέροντα τους.
• Να υποδέχονται και να εξυπηρετούν πελάτες σε ξενοδοχεία, χώρους εστίασης και τουριστικά γραφεία, μαθαίνοντας αντίστοιχο λεξιλόγιο και διαλόγους.
• Να δίνουν πληροφορίες για δρομολόγια μέσων μαζικής μεταφοράς και οδηγίες για καθοδήγηση των επισκεπτών στην πόλη, ωράρια αφίξεων-αναχωρήσεων
• Να διαβάζουν και να γράφουν απλές επιστολές και να συμπληρώνουν έντυπα.

 

Ενδιαφέρεστε για αυτή την ειδικότητα; Συμπληρώστε τη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος

ΙΕΚ MORFI στο Ηράκλειο Κρήτης


Κρατικό δίπλωμα μετά από εξετάσεις πιστοποίησης
Συμμετοχή στους διαγωνισμούς ΑΣΕΠ Κατοχυρωμένα επαγγελματικά δικαιώματα

second_banner_row
third_banner_row