Βοηθός Φαρμακείου

Βοηθός Φαρμακείου

Οι σημαντικές στην εποχή μας ανακατατάξεις στην αγορά και διακίνηση του φαρμάκου, η ανάγκη για πιστοποίηση των γνώσεων και των δεξιοτήτων του βοηθού φαρμακείου, συγκαταλέγουν την ειδικότητα ανάμεσα στις ειδικότητες αιχμής.

Ο Τεχνικός φαρμάκων, καλλυντικών και παρεμφερών προϊόντων εκπαιδεύεται με θεωρητικές αλλά και πρακτικές γνώσεις στις εργαστηριακές εφαρμογές που σχετίζονται με τη χημική παρασκευή και έλεγχο ποιότητας των φαρμακευτικών και καλλυντικών σκευασμάτων. Επιπλέον, εκπαιδεύεται στη ροή των υπηρεσιών φαρμακείου και μπορεί να εργαστεί σε εταιρίες/βιομηχανίες παραγωγής και προώθησης φαρμάκων ή καλλυντικών προϊόντων.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

 • Φαρμακολογία - Tοξικολογία
 • Γενική Xημεία
 • Aναλυτική Xημεία
 • Oργανική Xημεία
 • Bιοχημεία
 • Φυσικές & Xημικές Διεργασίες
 • Ασφάλεια και Υγιεινή στην Εργασία
 • Στατιστική
 • Xημική Tεχνολογία
 • Περιβάλλον
 • Εργαστήριο Φαρμακευτικής Φυσικής
 • Mέθοδοι Eλέγχου Φαρμάκων
 • Φαρμακευτική Tεχνολογία
 • Kοσμετολογία
 • Kανόνες Kαλής Λειτουργίας Παραγωγής
 • Έλεγχος Ποιότητας Φαρμάκων
 • Έλεγχος & Aξιολόγηση Kαλλυντικών
 • Mάρκετινγκ Φαρμάκων & Kαλλυντικών
 • Πρακτική

ΤΟΜΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

 • Φαρμακευτικές βιομηχανίες και αντιπροσωπείες
 • Βιομηχανίες καλλυντικών και κτηνιατρικών προϊόντων
 • Νοσοκομεία
 • Φαρμακεία
 • Αναλυτικά εργαστήρια
 • Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων
 • Χημείο του Κράτους
 • Ερευνητικά Κέντρα και Ινστιτούτα
 • Βιομηχανίες νοσοκομειακού και υγειονομικού υλικού
 • Βιομηχανίες χημικών προϊόντων

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ

Η φοίτηση στο Ι.Ι.Ε.Κ. MORFI διαρκεί πέντε (5) εξάμηνα. Τέσσερα (4) εξάμηνα θεωρητικής και εργαστηριακής κατάρτισης συνολικής διάρκειας 1.200 διδακτικών ωρών ειδικότητας και σε ένα (1) εξάμηνο Πρακτικής Άσκησης ή Μαθητείας συνολικής διάρκειας 960 ωρών. Το πέμπτο εξάμηνο Πρακτικής Άσκησης δύναται να λαμβάνει χώρα παράλληλα κατά τη διάρκεια του τρίτου και του τέταρτου εξαμήνου φοίτησης.

Οι σπουδαστές των Ι.Ε.Κ. που έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 120 ημερομίσθια στην ειδικότητα που εγγράφονται, απαλλάσσονται, εφόσον το επιθυμούν, με υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1996, από την υποχρέωση φοίτησης του εξαμήνου Πρακτικής Άσκησης και τους απονέμεται η Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης με την ολοκλήρωση των τεσσάρων εξαμήνων της θεωρητικής και της εργαστηριακής κατάρτισης. Οι σπουδαστές των I.E.Κ. που έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 40 ημερομίσθια στην ειδικότητα που εγγράφονται, προσμετρούνται αυτά στο χρόνο της Πρακτικής Άσκησης ή Μαθητείας, εφόσον το επιθυμούν, με υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1996 (άρθρο 47, παρ. 3 του ν. 4264/2014 (Α΄ 118)).

Ενδιαφέρεστε για αυτή την ειδικότητα; Συμπληρώστε τη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος

ΙΕΚ MORFI στο Ηράκλειο Κρήτης


Κρατικό δίπλωμα μετά από εξετάσεις πιστοποίησης
Συμμετοχή στους διαγωνισμούς ΑΣΕΠ Κατοχυρωμένα επαγγελματικά δικαιώματα

second_banner_row