Σεμινάρια επαγγελματικής/προσωπικής ανάπτυξης

Σεμινάρια επαγγελματικής - προσωπικής ανάπτυξης

Το Κε.Δι.Βι.Μ.2 MORFI διοργανώνει σεμινάρια συμπληρωματικής κατάρτισης και σεμινάρια επαγγελματικής επιμόρφωσης.

Σεμινάρια συμπληρωματικής κατάρτισης: εξειδικευμένα σεμινάρια που διοργανώνονται για όλους τους τομείς εκπαίδευσης του ΙΙΕΚ MORFI και απευθύνονται σε σπουδαστές ή/και απόφοιτους του ΙΙΕΚ. Διοργανώνονται όλο το χρόνο σε συνεργασία με επαγγελματίες,experts στην ειδικότητα τους.

Σεμινάρια επαγγελματικής επιμόρφωσης: επιδοτούμενα και αυτοχρηματοδοτούμενα σεμινάρια επαγγελματικής επιμόρφωσης.

Ανάλογα με το είδος τους, τα επιδοτούμενα σεμινάρια απευθύνονται σε άνεργους (π.χ. επιταγές επαγγελματικής κατάρτισης, κλπ) σε εργαζόμενους και επιχειρήσεις (π.χ. ΛΑΕΚ 1-25, ΛΑΕΚ 0,24). Τα επιδοτούμενα σεμινάρια υλοποιούνται μετά από την δημοσίευση της σχετικής πρόσκλησης από τον αρμόδιο φορέα (Υπουργείο, ΟΑΕΔ, κλπ), στα χρονικά πλαίσια που ορίζονται από την πρόσκληση.

Τα αυτοχρηματοδοτούμενα σεμινάρια απευθύνονται σε εργαζόμενους, άνεργους, αυτοαπασχολούμενους, επιχειρηματίες και καλύπτουν διαφορετικά αντικείμενα εκπαίδευσης και πεδία εξειδίκευσης, ανάλογα με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας. Διοργανώνονται όλο το χρόνο. Προηγείται η εκδήλωση ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο εκάστοτε σεμινάριο, αφού αυτό υλοποιείται μετά την συμπλήρωση του απαιτούμενου αριθμού ατόμων.