Αποκλειστική συνεργασία του ΙΙΕΚ ΜΟΡΦΗ με το πρότυπο διαγνωστικό κέντρο <<Ασκληπιός ΔΙΑΓΝΩΣΙΣ>>

04/09/2015

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΙΙΕΚ MORFI ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ «Ασκληπιός ΔΙΑΓΝΩΣΙΣ»

Το ΙΙΕΚ MORFI και το πρότυπο Διαγνωστικό Κέντρο «Ασκληπιός ΔΙΑΓΝΩΣΙΣ» εγκαινιάζουν μια νέα αποκλειστική συνεργασία στον τομέα της εκπαίδευσης. Συγκεκριμένα, η συνεργασία αφορά στην εκπαίδευση και πρακτική άσκηση των σπουδαστών των ειδικοτήτων  «Βοηθός Ακτινολόγου» και «Βοηθός Μικροβιολόγου» του τομέα Υγείας-Πρόνοιας  του  ΙΙΕΚ MORFI, η οποία θα γίνεται από  άρτια εκπαιδευμένους, έμπειρους επιστήμονες  υγείας – συνεργάτες του «Ασκληπιός ΔΙΑΓΝΩΣΙΣ» στους χώρους και τα εργαστήρια του πρότυπου Διαγνωστικού Κέντρου.

Το «Ασκληπιός ΔΙΑΓΝΩΣΙΣ» έχει ξεχωρίσει στον τομέα της υγείας ως  σύγχρονο πρότυπο διαγνωστικό κέντρο, με εξοπλισμό υψηλής τεχνολογίας τελευταίας γενιάς, και ιατρικό προσωπικό με εκπαίδευση και συνεχή επιμόρφωση στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Η υψηλή τεχνογνωσία που έχει αναπτύξει στην ιατρική απεικονιστική διάγνωση, ιδιαίτερα στον τομέα της Μαγνητικής Τομογραφίας, της  Ψηφιακής Μαστογραφίας, των Υπερήχων αλλά και στον Εργαστηριακό τομέα, έχουν συμβάλει στο να επιλεχθεί από διεθνείς εταιρείες, ως ερευνητικό κέντρο αναφοράς για προγράμματα που σχετίζονται με μαγνητική τομογραφία και ιδιαίτερα  οστών, καρδιάς και αγγείων, μαστογραφίας και νεοπλασματικών διεργασιών. 
Το ΙΙΕΚ MORFI  έχει 23 χρόνια δυναμικής παρουσίας στο χώρο της ιδιωτικής εκπαίδευσης.  Η δέσμευσή του στις ακαδημαϊκές αξίες και στην επίτευξη της αριστείας, η ποιοτική διδασκαλία από άριστους εκπαιδευτές και οι συνεργασίες που αναπτύσσει με τους πιο δυναμικούς φορείς και επιχειρήσεις το έχουν οδηγήσει μέχρι σήμερα σε μια από τις πρώτες θέσεις ανάμεσα στους τοπικούς φορείς εκπαίδευσης.

Η συνεργασία των δύο φορέων στο τομέα της εκπαίδευσης είναι το επιστέγασμα της κοινής τους αντίληψης, σύμφωνα με την οποία  η εκπαίδευση και η προσφερόμενη γνώση θα πρέπει να είναι σύγχρονη, επιστημονική, προϊόν έρευνας και να εφαρμόζεται με αποτελεσματικότητα σε περιβάλλοντα πρακτικής άσκησης. Έτσι, μέσα από αυτή την συνεργασία, οι σπουδαστές των τμημάτων «Βοηθός Ακτινολόγου» και «Βοηθός Μικροβιολόγου» του ΙΙΕΚ MORFI,  θα έχουν την ευκαιρία να διδαχθούν το επάγγελμα τους από έμπειρους, εξειδικευμένους επαγγελματίες υγείας του  Κέντρου «Ασκληπιός ΔΙΑΓΝΩΣΙΣ», και να εξασκηθούν σε αυτό σε πραγματικές συνθήκες,  δουλεύοντας με  τον πλέον σύγχρονο ιατρικό εξοπλισμό σε εργαστήρια που αναπτύσσονται σε περισσότερα από 500 τμ. σε ένα μοντέρνο και λειτουργικό κτίριο.

Το ΙΙΕΚ MORFI και το πρότυπο Διαγνωστικό Κέντρο «Ασκληπιός ΔΙΑΓΝΩΣΙΣ»  υποδέχονται με χαρά αυτή τη νέα αποκλειστική συνεργασία, η οποία θα αναβαθμίσει την εκπαίδευση των σπουδαστών υγείας και πρόνοιας σε τοπικό επίπεδο και θα αναδείξει άριστους επαγγελματίες, ικανούς να ανταπεξέλθουν σε απαιτητικά επαγγελματικά περιβάλλοντα στο χώρο της υγείας.