Δηλώστε συμμετοχή στα τμήματα εξετάσεων Αύγουστου για την απόκτηση πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων

28/07/2015

Το Κε.Δι.Βι.Μ.2 MORFI,πιστοποιημένος φορέας διενέργειας εξετάσεων για την απόκτηση του πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων ανακοινώνει την συνέχιση των εξετάσεων για την απόκτηση του πιστοποιητικού τον μήνα Αύγουστο. Συγκεκριμένα, οι εξετάσεις για την χορήγηση του απαραίτητου πιστοποιητικού με το χαμηλό παράβολο των 25 ευρώ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης για το μήνα Αύγουστο διενεργούνται έως 7 Αυγούστου και από 18 έως 30 Αυγούστου. Υπενθυμίζεται ότι από 1η Σεπτεμβρίου το παράβολο του Υπουργείου θα οριστικοποιηθεί στα 50 ευρώ βάσει της ΚΥΑ 3501/41173/14-04-15. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώνουν συμμετοχή στα τμήματα εξετάσεων του Αυγούστου καλώντας στο Κε.Δι.Βι.Μ.2 MORFI  (2810 263 833).