Κε.Δι.Βι.Μ 1 ΚΕΠΑΝΣΗ : MIX DESIGN (27 ΜΑΪΟΥ) και ONE STROKE (28 ΜΑΪΟΥ) SEMINAR by ELEFTHERIA ZAXOU.

12/05/2016

Συγκεκριμένα, την Παρασκευή 27 Μαϊου (14.00 - 21.00) θα πραγματοποιηθεί σεμινάριο με θέμα MIX DESIGN και το Σάββατο 28 Μαϊου (10.00 - 18.00) σεμινάριο με θέμα ONE STOKE με εκπαιδεύτρια την επιτυχημένη nail designer ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΖΑΧΟΥ.

Πληροφορίες εγγραφές: Εφόδου 3 -5, τηλ.. 2810285982, 2810 263833, Ηράκλειο