ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.2 MORFI: 100% επιτυχία στις εξετάσεις για την απόκτηση του πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων

20/08/2015 Άλλη μία μέρα απόλυτης επιτυχίας στις εξετάσεις για την ορθολογική χρήση γεωργικών φαρμάκων. Ευχόμαστε καλές δουλειές στους επιτυχόντες μας.