Νέα ειδικότητα " Στέλεχος Ασφαλείας Προσώπων και Υποδομών " στο ΙΙΕΚ MORFI.

24/09/2018

O απόφοιτος των ΙΕΚ ειδικότητας «Στέλεχος Ασφαλείας Προσώπων και Υποδομών»  με τις εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες που έχει αποκτήσει κατά την εκπαίδευσή του, θα καλύψει τις ολοένα και αυξανόμενες ανάγκες σε θέματα πρόληψης και καταστολής παραβατικών συμπεριφορών που θα συμβάλουν στην ασφάλεια και στην προστασία της ζωής και της περιουσίας των πολιτών τόσο από τους εγχώριους όσο και από τους εισαγόμενους εγκληματίες. Το “Στέλεχος Ασφάλειας Προσώπων και Υποδομών” με τη σωστή κατάρτιση μπορεί να αντεπεξέλθει στις δύσκολες στιγμές που αντιμετωπίζει η υπηρεσία στην οποία υπηρετεί ή ο πελάτης που του εμπιστεύεται την ασφάλεια της ζωής και της περιουσίας του.  

Τομείς απασχόλησης   

O απόφοιτος της ειδικότητας «Στέλεχος Ασφαλείας Προσώπων και Υποδομών» μπορεί μετά από πιστοποίηση  να εργαστεί: - στην προστασία πολιτικών και διάσημων προσώπων - στην προστασία ιδιωτών - σε ιδιωτικές επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών ασφάλειας (ΙΕΠΥΑ) - σε ιδιωτικούς οργανισμούς ως στέλεχος ασφαλείας  - σε δημόσιους οργανισμούς  - σε Χρηματαποστολές ,ως στέλεχος Ασφαλείας Προσώπων & Υποδομών.

Επίσης μπορεί μετά από πιστοποίηση  να εργαστεί ως ιδιωτικό προσωπικό  παροχής υπηρεσιών ασφαλείας :

 • σταθερών φυλάξεων.
 • εποχούμενης φύλαξης.
 • χρηματαποστολών.
 • χειρισμού  Κ.Σ.Λ.Σ. (Κεντρικού  Σταθμού Λήψης Σημάτων).

Ενδεικτικά μαθήματα:

 • Εγκληματολογία
 • Υγιεινή και ασφάλεια στην εργασία
 • Επαγγελματική δεοντολογία- Εργασιακές σχέσεις &προσωπική ποιότητα
 • Εισαγωγή στο δίκαιο
 • Ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα
 • Τουρισμός
 • Κοινωνική Ψυχολογία
 • Στοιχεία ποινικού Δικαίου
 • Στοιχεία εργατικού Δίκαιο
 • Εξουδετέρωση Βομβών & Εκρηκτικών Μηχανισμών