ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ VOUCHER 600€ (ΝΕΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ)

15/04/2020 Παράταση των ημερομηνιών κατάθεσης των δικαιολογητικών και της διάρκειας υλοποίηση της κατάρτισης ,του προγράμματος Voucher 600€ (νέοι επιστήμονες)
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Α
Η προθεσμία υποβολής της εκδήλωσης ενδιαφέροντος των ωφελουμένων με την υπό στοιχείο Α διαδικασία αρχίζει την Πέμπτη 9 Απριλίου 2020 και λήγει και λήγει την Τετάρτη 22 Απριλίου 2020 και ώρα 23.59. 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Β
Η προθεσμία υποβολής της εκδήλωσης ενδιαφέροντος των ωφελουμένων με την υπό στοιχείο Β διαδικασία αρχίζει από Πέμπτη 9 Απριλίου 2020 και λήγει το Σάββατο 25 Απριλίου 2020 και ώρα 15:00.
Αντίστοιχα έχει παραταθεί και ο χρόνος ολοκλήρωσης της κατάρτισης. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε Εδώ

 voucher footer