Σεμινάριο Μουσικοπαιδαγωγικής.

21/10/2015

Διεθνείς μελέτες επιβεβαιώνουν διαρκώς ότι οι θετικές αισθητικές και ειδικότερα μουσικές εμπειρίες που αποκτούν τα παιδιά, προνήπια, νήπια και πρωτοσχολικής ηλικίας, είναι αναντικατάστατης σημασίας για την εξέλιξη και μετέπειτα πορεία τους. Στην ηλικία αυτή αναπτύσσουν ταχύτατα και αποφασιστικά τις σωματικές και πνευματικές τους δεξιότητες, την ικανότητα έκφρασης, αποκτούν αυτοσυγκέντρωση, επαυξημένη προσωπική και κοινωνική συνειδητοποίηση.Το ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΜΟΥΣΙΚΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ δημιουργήθηκε προκειμένου να ανταποκριθεί στις ανάγκες των παιδαγωγών - εκπαιδευτικών να αποκτήσουν, να βελτιώσουν ή να εκσυγχρονίσουν την ικανότητα σχεδιασμού και εφαρμογής προγραμμάτων Μουσικής Αγωγής - Μουσικοκινητικής.Το εργαστήρι απευθύνεται σε βρεφονηπιοκόμους, νηπιαγωγούς και δασκάλους(για τη φοίτηση δεν είναι απαραίτητες προηγούμενες μουσικές γνώσεις)

 Το αναλυτικό πρόγραμμα του Εργαστηρίου Μουσικοπαιδαγωγικής σχεδιάστηκε με στόχο να βοηθήσει τον εκπαιδευόμενο:

  • Στην απόκτηση επιπλέον εξειδικευμένων προσόντων και στη βελτίωση της επαγγελματικής απόδοσης
  • Στην εκμάθηση και βιωματική εμπέδωση των απαραίτητων μουσικών στοιχείων
  • Στο σχεδιασμό μουσικοκινητικών δράσεων
  • Στη συλλογή επαρκούς μουσικού υλικού για χρήση

Το εργαστήρι ξεκινά τέλος Οκτωβρίου με πρόγραμμα 30 ωρών, σε 10 εβδομαδιαίες συναντήσεις.Εκτός των μαθημάτων του τακτικού προγράμματος πραγματοποιούνται σχετικές δειγματικές διδασκαλίες όπου οι συμμετέχοντες στο εργαστήρι έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν.Στο τέλος της φοίτησης χορηγείται σχετική βεβαίωση.Ακόμα, μετά την ολοκλήρωση του εργαστηρίου πραγματοποιείται ξεχωριστή συνάντηση ανατροφοδότησης.Το κόστος του εργαστηρίου ειναι 150 εύρω.Ο εκπαίδευτης του εργάστηριου ειναι ο Κ.Τζανάκης Πέτρος,και οι δηλώσεις συμμετοχής είναι στο τηλέφωνο 2810263833 και στο e-mail info@morfikepansi.edu.gr έως 25/10/15.