Σταθερή και το 2015-2016 η συνεργασία του ΙΕΚ ΜΟΡΦΗ με τον παγκρήτιο σύλλογο ιδιωτικών παιδικών σταθμών .

10/09/2015

Συνεχίζεται και για την ακαδημαϊκή χρονιά 2015-2016 η συνεργασία του ΙΕΚ MORFI με τον Παγκρήτιο Σύλλογο Ιδιωτικών Παιδικών Σταθμών (ΠΑΓΚ.ΣΙ.Π.Σ.). Η συνεργασία των δύο φορέων αφορά στην πρακτική άσκηση των σπουδαστών/σπουδαστριών του ΙΕΚ, της ειδικότητας Προσχολικής Αγωγής, σε ιδιωτικούς παιδικούς σταθμούς – μέλη του Συλλόγου αλλά και στην επαγγελματική τους αποκατάσταση μετά το πέρας των σπουδών τους.

Το εκπαιδευτικό κύρος του ΙΙΕΚ MORFI, η αξιοπιστία και το κύρος  του ΠΑΓΚ.ΣΙ.Π.Σ. και των επιχειρήσεων- μελών του σε συνδυασμό με την πολύ καλή επικοινωνία των δύο φορέων, έχουν οδηγήσει στην εδραίωση της συνεργασίας τους για τόσα χρόνια. Η σταθερή αυτή συνεργασία  θεωρείται επωφελής για όλους, αφού οι σπουδαστές του  ΙΕΚ MORFI  κάνουν την πρακτική τους άσκηση στους καλύτερους παιδικούς σταθμούς της Κρήτης, χτίζοντας δεσμούς  για την μελλοντική επαγγελματική τους αποκατάσταση, ενώ  οι παιδικοί σταθμοί -μέλη του Παγκρήτιου Συλλόγου έχουν την δυνατότητα να συνεργαστούν  με νέους ολοκληρωμένους παιδαγωγούς με άρτια εκπαίδευση.