Το συνεργαζόμενο εγκεκριμένο Ο.Σ.Τ.Κ. Με το Κε.Δι.Βι.Μ2 MORFI

13/04/2020                      

Το συνεργαζόμενο εγκεκριμένο  Ο.Σ.Τ.Κ. Με το Κε.Δι.Βι.Μ2 MORFI είναι:


https://iclasscloud.com


και τα αντικείμενα κατάρτισης στα οποία προτίθεται να παρέχει υπηρεσίες τηλεκατάρτισης, είναι:

  1.  Προστασία προσωπικών δεδομένων (GDPR/DPO)
  2.  Δημόσιοι Ηλεκτρονικοί Διαγωνισμοί
  3.  Ηλεκτρονικό Εμπόριο-Ηλεκτρονικές Συναλλαγές με σύγχρονα λογισμικά και εργαλεία
  4.  Βασικές Ψηφιακές Δεξιότητες σε λογισμικά τςη πλέον πρόσφατης περιόδου
  5.  Σύγχρονες ψηφιακές εφαρμογές/ Ψηφιακή υπογραφή - Ψηφιακά πιστοποιητικά - Ψηφιακή ανταπόκριση με το δημόσιο/ Τηλεργασία & Τηλεδιάσκεψη
  6.  Τεχνικός προγραμματισμού έξυπνων κτιρίων (SMART BUILDINGS)
  7.  Διαχείριση έργων & Διαδικτυακή Συνεργασία
  8.  Σύγχρονες εκπαιδευτικές τεχνικές σε ψηφιακό περιβάλλον
  9.  Μέτρα πρόληψης και ελέγχου λοιμώξεων που σχετίζονται με χώρους παροχής φροντίδας υγείας, 
  10.  Χρήση τεχνικών και εργαλείων προώθησης μέσα από τη χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης (SocialMediaMarketing) με σύγχρονα εργαλεία   και Mobile εφαρμογές.

 voucher footer