Υποστήριξη για τις αιτήσεις πιστοποίησης επαγγελματικής επάρκειας κομμωτών – κουρέων και τεχνιτών περιποίησης χεριών και ποδιών.

29/09/2023

Ανακοινώθηκε την 27/09/2023 στην ιστοσελίδα του ΕΟΠΠΕΠ η έναρξη της υποβολής αιτήσεων για τις εξετάσεις πιστοποίησης επαγγελματικής επάρκειας ΚΟΜΜΩΤΩΝ-ΚΟΥΡΕΩΝ και ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΧΕΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΔΙΩΝ για αποφοίτους Εργαστηρίων Ελεύθερων Σπουδών και Κέντρων Δία Βίου Μάθησης.

Οι απόφοιτοί μας οι οποίοι διαθέτουν τις προϋποθέσεις για τη συμμετοχή τους στις εξετάσεις, είναι χρήσιμο να μελετήσουν προσεκτικά τον ΟΔΗΓΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ πριν υποβάλουν την αίτησή τους  για την αποφυγή λαθών.

 

Για τη συμπλήρωση της ενότητας Β. Εκπαίδευση, πατήστε Προσθήκη Εγγραφής και συμπληρώστε ως εξής:

Είδος Φορέα

Επιλέξτε- Κέντρο Δια Βίου Μάθησης εάν αποφοιτήσατε από 13/11/2012 και μετά

Επωνυμία Εκπαιδευτικού Ιδρύματος/Φορέα

Αυτό που αναγράφει η βεβαίωση σας ( ΚΔΒΜ MORFI  ή Κε.Δι.Βι.Μ 2 MORFI ) ανάλογα με το έτος αποφοίτησης σας

Ακριβής Τίτλος Πιστοποιητικού/Βεβαίωσης

Βεβαίωση Σπουδών Κομμωτικής (εάν παρακολουθήσατε πρόγραμμα κομμωτικής ή barber)

 

Κατηγορία Εκπαιδευτικού Ιδρύματος

Επιλέξτε-Ιδιωτικού Φορέα

ΠΟΛΗ/ΧΩΡΑ

Ηράκλειο Κρήτης/Ελλάδα

 

Χρονική Διάρκεια Κατάρτισης/Επιμόρφωσης Ώρες

600

Ημερομηνία Ολοκλήρωσης

Εδώ, θα συμπληρώσετε την ημερομηνία αποφοίτησης που αναγράφεται στη βεβαίωση σπουδών

 

Δικαιολογητικά τεκμηρίωσης προς υποβολή

Επιλέξτε ως αρχείο τη βεβαίωση παρακολούθησης 600 ωρών που σας δόθηκε από τη σχολή μας

Για την ενότητα Γ.Επαγγελματική πείρα, προτείνουμε να τη συμπληρώσετε με τον λογιστή σας.

Πληροφορίες για τις εξετάσεις

Μέσω της ιστοσελίδας του ΕΟΠΠΕΠ ανακοινώθηκε η εξεταστέα ύλη πιστοποίησης για τις ειδικότητες των Κομμωτών/Κουρέων και Τεχνιτών Περιποίησης Χεριών και Ποδιών. Ο κατάλογος των ερωτήσεων/απαντήσεων περιλαμβάνει:

Για τους Κομμωτές-Κουρείς: 120 ερωτήσεις θεωρητικής κατεύθυνσης + 15 ερωτήσεις πρακτικής κατεύθυνσης

Οι υποψήφιοι θα εξεταστούν σε 20 θεωρητικές και 4 πρακτικές ερωτήσεις, από τις οποίες για να επιτύχουν θα πρέπει να απαντήσουν σωστά και στις δύο κατηγορίες τουλάχιστον στο 50%, δηλαδή στις 10 θεωρητικές και στις 2 πρακτικές.

Τις ερωτήσεις απαντήσεις μπορείτε να τις κατεβάσετε πατώντας τον παρακάτω σύνδεσμο:

https://www.eoppep.gr/images/Kommotes_Texn_nyxion/trapeza_thematon_kommotes_koureis.pdf


certificate_exams