Φοίτηση μόνο ένα (1) έτος για τους αποφοίτους των ΕΠΑΛ - ΕΠΑΣ -ΤΕΕ - ΤΕΛ - ΟΑΕΔ - ΕΠAΛ της ίδιας ειδικότητας.

25/09/2015

Φοίτηση μόνο ένα (1) έτος για τους αποφοίτους των ΕΠΑΛ - ΕΠΑΣ -ΤΕΕ - ΤΕΛ - ΟΑΕΔ - ΕΠΛ της ίδιας ειδικότητας

Οι απόφοιτοι ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ-ΤΕΕ-ΤΕΛ-ΟΑΕΔ που έχουν τελειώσει μια ειδικότητα (π.χ πληροφορική ή αισθητική ή κομμωτική ή οικονομία-διοίκηση ή οποιαδήποτε ειδικότητα ίδιου τομέα)και επιθυμούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε ανώτερο επίπεδο(να πάρουν πτυχίο ΙΕΚ-επιπεδου 5)στον τομέα τους φοιτούν ένα μόνο (1)έτος και αποκτούν 150 μόρια παραπάνω για τη συμμετοχή τους στους διαγωνισμούς ΑΣΕΠ.