ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΩΝ-ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΤΟΥ Arkki

29/05/2017


Με μεγάλη ικανοποίηση σας παρουσιάζουμε τις δημιουργίες των μικρών αρχιτεκτόνων. Το πιο πρωτοποριακό εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Ευρώπης το
Arkki που ήρθε στην Ελλάδα από την Φιλανδία .

Στα εργαστήρια του Arkki, τα παιδιά, με άξονα το Αρχιτεκτονικό παιχνίδι, βλέπουν τον κόσμο μέσα από διαφορετικές οπτικές γωνίες , πειραματίζονται, σχεδιάζουν και ανακαλύπτουν τις κλίσεις τα ταλέντα τους. Όλα τα προγράμματα ενδυναμώνουν την τρισδιάστατη αντίληψη, τη μαθηματική σκέψη και τις δεξιότητες επικοινωνίας.