600€ Επιδότηση Επιστημόνων - Ελεύθερων Επαγγελματιών για την αναβάθμιση των ψηφιακών δεξιοτήτων τους

05/04/2020

Στο πλαίσιο των δράσεων στήριξης των κλάδων που πλήττονται από τον COVID-19, ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων η υλοποίηση επιδοτούμενου προγράμματος κατάρτισης επιστημόνων - ελευθέρων επαγγελματιών μέσω παροχής επιταγής κατάρτισης (Training Voucher) 600€, ποσό που θα είναι  αφορολόγητο, ακατάσχετο και μη συμψηφιστέο, χωρίς παρακρατήσεις ή επιβαρύνσεις.

Η πρόσκληση ενδιαφέροντος απευθύνεται σε 166.000 επιστήμονες – ελεύθερους επαγγελματίες, προερχόμενων από τους 6 βασικούς επιστημονικούς κλάδους, για την αναβάθμιση των ψηφιακών δεξιοτήτων τους και τον ψηφιακό μετασχηματισμό των υπηρεσιών τους στον αντίστοιχο κλάδο. Πιο συγκεκριμένα, δικαίωμα συμμετοχής στα επιδοτούμενα αντικείμενα τηλεκατάρτισης με την παροχή ενίσχυσης 600 ευρώ έχουν επιστήμονες - ελεύθεροι επαγγελματίες από τους εξής κλάδους:


• Δικηγόροι (ελεύθεροι επαγγελματίες ή με έμμισθη εντολή, καθώς και ασκούμενοι δικηγόροι, συμβολαιογράφοι, δικαστικοί επιμελητές)

• Γιατροί (όλων των ειδικοτήτων συμπεριλαμβανομένων οδοντιάτρων, ψυχιάτρων και λοιπού ιατρικού προσωπικού)

• Μηχανικοί όλων των ειδικοτήτων

• Οικονομολόγοι / Λογιστές ανεξαρτήτως τάξεως

• Εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων

• Ερευνητές ανεξαρτήτως ερευνητικού κλάδου


Δείτε την αναλυτική λίστα με τους ΚΑΔ των επιλέξιμων κλάδων/επαγγελμάτων

Το ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.2 MORFI με πάνω από 25 χρόνια δυναμικής πορείας στον χώρο της ιδιωτικής εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης συμμετέχει στο Ειδικό Πρόγραμμα Τηλεκατάρτισης για τη στήριξη των επιστημόνων που πλήττονται από τον COVID-19 διασφαλίζοντας την πιστοποίηση των γνώσεων και την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων και δεξιοτήτων των καταρτιζόμενων.


ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:
Εκατό (100) ώρες ασύγχρονης τηλεκατάρτισης: παρακολούθηση και μελέτη εκπαιδευτικού υλικού μέσω εκπαιδευτικής πλατφόρμας σε χρόνο που επιθυμεί ο καταρτιζόμενος.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους επιλέγοντας μεταξύ των παρακάτω δύο εναλλακτικών διαδικασιών:

 

> ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Α:
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΩΣ 22 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020 και ώρα 23:59

Ο ίδιος ο ενδιαφερόμενος συμπληρώνει και υποβάλλει αίτηση στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ (https://elearning.yeka.gr). Εφιστάται η προσοχή στη συμπλήρωση όλων των απαιτούμενων πεδίων της αίτησης καθώς επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης και δεν δύναται να διορθωθεί μετά την υποβολή της. Είναι σημαντικό να διαφυλάξετε το αποδεικτικό υποβολής, το οποίο αναγράφει τον «Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής» (ΚΑΥΑΣ), καθώς και την ακριβή ημερομηνία και ώρα υποβολής. Ο κωδικός ΚΑΥΑΣ είναι αυστηρά προσωπικός και μοναδικός για κάθε αίτηση, χορηγείται αυτόματα με την υποβολή της ως αποδεικτικό της υποβολής της και χρησιμοποιείται αντί για το ονοματεπώνυμο του αιτούντος σε όλα τα έγγραφα.
Εφόσον έχετε ακολουθήσει την παραπάνω διαδικασία μπορείτε να κατεβάσετε το τυποποιημένο email και να μας το στείλετε στο iekmorfi@otenet.gr για να σας ενημερώσουμε για την ενεργοποίηση της αίτησής σας και την έναρξη των προγραμμάτων κατάρτισης.

> ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Β:
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΩΣ 24 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020 και ώρα 23:59

Ο ενδιαφερόμενος δύναται να εκδηλώσει το ενδιαφέρον του εξουσιοδοτώντας απευθείας το ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.2 MORFI ως πάροχο κατάρτισης προκειμένου κατ’ εντολή και για λογαριασμό του να υποβάλει την αίτηση. Αν επιλέξετε να ακολουθήσετε αυτή τη διαδικασία, συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα:

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος - Υποβολή Αίτησης

και στείλτε μας τα παρακάτω δικαιολογητικά (σε μορφή pdf, jpeg, jpg)
στο iekmorfi@otenet.gr :

> Εξουσιοδότηση(κατεβάστε και συμπληρώστε το αρχείο της εξουσιοδότησης)

> Αντίγραφο ταυτότητας/διαβατηρίου(αν δεν υπάρχει δυνατότητα σκαναρίσματος, αρκεί φωτογραφία μέσω κινητού τηλεφώνου)

> Στοιχεία IBAN(εκτύπωση ή φωτογραφία από το λογαριασμό Τραπέζης)

> Εκτύπωση ή φωτογραφία του ενεργού κύριου ΚΑΔ μέσα από το taxisnet (στην προσωποποιημένη πληροφόρηση/στοιχεία Μητρώου επιχείρησης)

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επιλέξουν έως και τρία θεματικά αντικείμενα κατάρτισης προκειμένου να επιτευχθεί η βελτίωση των ψηφιακών δεξιοτήτων τους, η προσαρμογή τους στις νέες τεχνολογικές εξελίξεις και η απόκτηση τεχνογνωσίας ώστε να ανταπεξέλθουν αποτελεσματικότερα στις σύγχρονες ανάγκες του ραγδαία εξελισσόμενου οικονομικού περιβάλλοντος.

1. Προστασία προσωπικών δεδομένων (GDPR/DPO)
2. Δημόσιοι Ηλεκτρονικοί Διαγωνισμοί
3. Ηλεκτρονικό Εμπόριο-Ηλεκτρονικές Συναλλαγές με σύγχρονα λογισμικά και εργαλεία
4. Βασικές Ψηφιακές Δεξιότητες σε λογισμικά της πλέον πρόσφατης περιόδου
5. Σύγχρονες ψηφιακές εφαρμογές/ Ψηφιακή υπογραφή - Ψηφιακά πιστοποιητικά – Ψηφιακή ανταπόκριση με το δημόσιο/ Τηλεργασία, Τηλεδιάσκεψη
6. Τεχνικός προγραμματισμού έξυπνων κτιρίων (SMART BUILDINGS)
7. Διαχείριση έργων & Διαδικτυακή Συνεργασία
8. Σύγχρονες εκπαιδευτικές τεχνικές σε ψηφιακό περιβάλλον
9. Μέτρα πρόληψης και ελέγχου λοιμώξεων που σχετίζονται με χώρους παροχής φροντίδας υγείας
10. Χρήση τεχνικών και εργαλείων προώθησης μέσα από τη χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης (SocialMediaMarketing) με σύγχρονα εργαλεία και Mobile εφαρμογές

 

ΤΡΟΠΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Η υλοποίηση των προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης διάρκειας 100 διδακτικών ωρών γίνεται αποκλειστικά μέσω ασύγχρονης τηλεκατάρτισης.

 

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ
Οι δικαιούχοι θα λάβουν επίδομα ύψους 600 ευρώ, το οποίο θα είναι αφορολόγητο, ακατάσχετο και μη συμψηφιστέο. Το επιστημονικό επίδομα θα καταβληθεί σε δύο δόσεις:

> 400 ευρώ, ως προκαταβολή, με την ενεργοποίηση της επιταγής
> 200 ευρώ με την ολοκλήρωση του προγράμματος

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα:
2810 263833 - 2810 285982 - 697 6223171 - 693 2827475

 

 voucher-logos